Supervisie

Na de opleiding Holistic Birth Counselor biedt Love for Birth bijscholingen en supervisie om jou als professional goed te kunnen ondersteunen. Het werken met mensen vanuit liefde, warmte en betrokkenheid is ontzettend mooi en verrijkend, maar werkt ook als een spiegel voor jou in je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Net als coaching is supervisie een krachtig instrument om kwaliteiten te verbeteren. Het is gericht op het bewust leren hanteren van de beroepsmethodiek van de Holistic Birth Counselor en helpt de professionaliteit uit te bouwen en actueel te houden. Het zelflerend vermogen van de supervisant ontwikkelt door te reflecteren op situaties waar zij in het werk tegenaan loopt. Niet het probleem staat centraal, maar de manier hoe je er mee omgaat.

Door voortdurend de relatie te onderzoeken tussen denken, voelen, doen en willen ontstaat inzicht in het eigen handelen en in het contact met anderen.

Supervisie is leren onder begeleiding van de supervisor. In de interactie met elkaar worden kennis, vaardigheden, waarden en normen overgedragen. Zoals alle andere trajecten die door Love for Birth geboden worden wordt ook de supervisie gevormd door de holistische werkwijze en benadering van jou als professional.

Inhoud

♥ Individueel

♥ In groepsverband ( 2 tot 4 professionals)

Investering

Een individuele supervisiebijeenkomst van 1,5 uur kost € 85,-.
Een supervisiebijeenkomst in groepsverband van 2,5 uur kost € 199,-.

Supervisie wordt verzorgd door Lianne de Keizer.